marianjesaman.sk

Blog nielen o geografii, cestovaní a tipoch na výlet

Počúval som: Výchova Nevýchovou

Zaujímavý koncept ako pristupovať k výchove. Je dostupný formou online kurzu. Výborné do auta. Celé to zastrešuje Katarína Králová. Štyrmi základnými piliermi nevýchovy sú: rešpekt, otvorená komunikácia, vnútorné hranice a nápoveda.

Zásady

 • Základom „ne“-výchovy je dohoda. Je ale rozdiel medzi dohováraním a dohováraním sa. Dohoda je zladenie dvoch rovnocenných názorov (neplatí to však pri život ohrozujúcich situáciách a vtedy, keď dieťa ubližuje druhým). Dohoda nie je uplácanie ani to, že ja poviem ako to bude. Pri dohode je potrebné odovzdať aj zodpovednosť. a nie je to stratégia donútiť dieťa robiť to, čo chceme my
 • Ak chcem niekoho inšpirovať svojím životom, musím ho najskôr mať. Žime svoj život, majme svoje plány a sny, snažme sa ich uskutočňovať a dieťa sa bude učiť príkladom
 • Sloboda jedného končí tam, kde sa začína ubližovať slobode toho druhého (napr. vtedy keď ma dieťa svojím správaním obmedzuje)
 • Ak má niekto problém, tak ja ho nemôžem spasiť bez toho, ak on sám nechce
 • Aj dieťa má svoje potreby, ktoré je potrebné uznať. Je vhodné sa s ním baviť ako s rovnocenným partnerom, ktorý má ale zároveň aj zodpovednosť

Continue reading

Čítal som: Pendleri (Tamara Šimončíková Heribanová)

O čom je kniha:
O hľadaní stratenej lásky. O pocite ak nám stále niekto dokáže v živote chýbať. O prvej generácií bratislavských študentov, ktorí po revolúcií začali navštevovať rakúske školy. O živote vo vlakoch a o tom ako sa človek môže cítiť stratený iba 20 km za Bratislavou.

Ako sa číta:
Je to kniha z kategórie: "prečítaná za tri pracovné dni". Keď sa dej rozbehol, už sa nedalo prestať čítať. Takže super a namiesto mojich subjektívnych názorov vyberám zopár zaujímavých myšlienok z knihy.

Zopár zaujímavých myšlienok
 • Nechaj to tak, tieto zbytočné zdvorilosti sú otravnejšie ako voda zo staromestských kohútikov

Continue reading

Čítal som…: Cesta pokojného bojovníka (Dan Millman)

Klasika motivačnej literatúry. Čítal som túto knihu prvýkrát možno pred desiatimi rokmi, odvtedy sa k nej vždy po nejakej dobe vrátim a zakaždým v nej nájdem niečo nové a zaujímavé.

Bojovník, ktorého Dan nazval “Sokratom” pracuje na benzínovej stanici a sprevádza Dana ako duchovný vodca. Nie je to o žiadnych “desiatich overených radách pre šťastný život”, ale o neustálej tvrdej práci na sebe v rôznych oblastiach tvojej osobnosti (fyzické zdravie, myslenie, pohľad na svet a pod.), absolútnej zmene myslenia a hľadania šťastia v každodenných okamihoch.

Zopár pekných myšlienok a rád, ako motivácia na prečítanie knihy:
 • Ľudia majú zvyčajne veľa skúseností, ale málo sa naučili. Majú veľa faktov a teórií, ale málo vedia o sebe
 • Treba prevziať zodpovednosť za svoj život taký, aký je, namiesto toho, aby si zo svojich problémov vinil druhých ľudí alebo okolnosti. Musíš prevziať úplnú zodpovednosť za svoj život, za svoj zdravotný stav, svoje šťastie. Za všetky svoje životné okolnosti si z veľkej miery, vedome alebo nevedome, zodpovedný ty sám
 • Iba najväčší mudrci a hlupáci sa nemenia

Continue reading

Čítal som…: Michal Zamkovský: Spovedal som Slovensko

Páter Michal Zamkovský je redemtorista, jeden z ôsmich slovenských “misionárov milosrdenstva”, ktorý pôsobí na Slovensku dlhé roky (v Podolínci) a spopularizoval na Slovensku misie milosrdenstva. Redemtoristi propagujú milosrdnú spiritualitu. Kladú väčší dôraz na kerygmatické ohlasovanie kresťanstva. 

Vo vydavateľstve POSTOJ MEDIA, s. r. o.  bola vydaná kniha rozhovorov s týmto pátrom od autorov Imricha Gazdu a Pavla Rábaru.

Vyberám zopár pekných myšlienok ako motiváciu na prečítanie:
 • Boh má právo vyskúšať si vašu vernosť
 • Vieru nemožno odovzdáva len teoreticky, napríklad cez knihy, ale každodenným prežívaním a hlavne svedectvom života
 • Páter Zamkovský pociťuje na Slovensku deficit kerygmatického ohlasovanie, teda hlásania dobre zvesti, ktorá prebúdza vieru. Kňazi väčšinou hlásajú morálku, ktorá kladie požiadavky
 • Rôzne svetové náboženstvá sú postavené na vysvetľovaní toho, čo všetko musí veriaci urobiť, aby sa dostal do neba. Kresťanstvo naopak hovorí o tom, čo Boh urobil pre teba aby si bol zachránený (Boh sa stal človekom, zomrel za teba, vstal z mŕtvych, odpustil ti hriechy a ponúka ti večný život)
 • Keď ľuďom chceme niečo povedať, najskôr ich musíme počúvať
 • Ľudia majú problém nájsť mieru. V jedle, internete, vo všetkom. Potrebujeme sa učiť miere a čnosti striedmosti. 
 • Nielen u kňazov je v mladom veku (do 40 rokov) najväčším pokušením čistoty (žena), potom nasleduje pokušenie moci a v staršom veku pokušenie majetku a peňazí
 • Mladí nemajú odvahu. Majú problém vykročiť a niečo robiť
 • Keď sa muži začnú spolu modliť, peklo sa začne triasť
 • Kresťan má byť novým človekom, ktorý už tu na zemi žije večný život a tak premieňa svet
 • Je dôležité neuzatvárať sa do svojich problémov a trápení, lebo sa človek zacyklí  a potom neviem ako z toho kruhu von

 

Čítal som: Klub nerozbitných detí (Slávka Kubíková)

Veľmi dobrá kniha o výchove dnešných detí. Generácie, ktorú by sme mohli nazvať generácia tabletových detí. Mohli by sme ich charakterizovať ako problémové, unudené, ufrflané, nespratné, nevediace sa sústrediť, v ničom vytrvať, niečo vytvoriť, deti, ktoré sú stratené, nezaradené, zlomené, majú strach, nevidia nádej a nevedia ako žiť.

Celkom smutná charakteristika, avšak dá sa s tým dačo robiť. Treba sa zamerať na niekoľko oblastí, ktoré treba v deťoch rozvíjať a snáď dokážeme zmeniť takúto charakteristiku.
Zopár všeobecných rád:
 • Pravidlo tisícich dní znamená, že ak nejakú činnosť vykonávam 1 000 dní po sebe, jej vykonávanie sa stane pre dieťa samozrejmosťou
 • Mozog detí "dychtí" po maximálnom potešení získanom s čo najmenšou námahou
 • Dieťa musí mať na výber (napr. v oblečení, knihy, ako tráviť čas), ale rodič musí mať rozum
 • Cieľom výchovy nemá byť dosiahnutie stavu, že bábätko čo najmenej zavadzia
 • Predtým, ako začnete vychovávať dieťa, začnite vychovávať seba. To čo chceme deťom vštepiť, musíme sami žiť
 • Podstata šťastného života je v službe. V službe rodine, komunite, spoločnosti. Služba nie je nič iné, ako dávanie svojej lásky inému človeku
 • Základom výchovy je fungujúce manželstvo. Manželia sa musia vzájomne vážiť, rešpektovať a podporovať. Na prvom mieste musí byť manželský partner
 • Rodič by mal mať skôr zadrótované ústa a veľké uši. Menej hovoriť a snažiť sa deti viac počúvať
Technológie
 • Napĺňajú základnú ľudskú túžbu: túžbu po rozptýlení
 • Používanie smartfónov spôsobuje neustále vylučovanie dopamínu, ktorý mení ľudský mozog: zmenšuje schopnosť sústrediť sa, uvažovať a rozhodovať sa. Dopamín navyše spôsobuje závislosť podobne ako kokaín
 • Pravidlo: nech počet hodín týždenne pred telkou/tabletom/mobilom nie je väčší ako vek dieťaťa (v rokoch)
 • Angličtinu, matematiku a pod. sa dieťa učí cez priamy kontakt nie cez obrazovku (do 6-7 roku)
 • Ak nedokážme vypnúť telku/mobil sebe, tak to nedokážme ani dieťaťu, takže najlepšie je začať od seba
 • Neodkladajme dieťa pred telku, aby sme si upratali a navarili. Radšej poľavme z nárokov na čistú domácnosť

Hra, pohyb, sloboda
 • Deti bez hračiek sú sebavedomejšie, kreatívnejšie a spokojnejšie
 • Hračky, aj tie edukatívne kupujeme nie preto, že by ich deti potrebovali, ale pre svoj dobrý pocit ilúzie, že sme deti nejako podporili
 • Deti sa potrebujú nudiť, aby v sebe našli silu vytvoriť/vymyslieť niečo nové
 • Deti majú senzitívne obdobia, alebo tzv. obdobia obsesie, kedy vykonávajú tú istú činnosť neustále dokola. Treba ich v tom podporiť. Deti sa učia opakovaním
 • Využívajme potenciál komunity. Striedajme sa so susedmi, kto zoberie deti von
  
  Netreba to preháňať krúžkami, ktoré sú jednostranne zamerané, treba dieťaťu dopriať priestor na behanie, šplhanie, lezenie...

Continue reading

Čítal som…: V zajatí geografie (Tim Marshall)

Výborná kniha o tom, ako geografické faktory ovplyvňujú našu históriu ale aj budúcnosť. 
Zopár myšlienok, postrehov ako motivácia prečítať si knihu.
Čítať túto knihu odporúčam jedine s mapou.
Rusko
 • Má síce strategickú hĺbku, ktorú môže využiť v prípade ohrozenia (napadnutie Napoleonom), ale zároveň sa stále snaží získať na západnej hranici miesto, v ktorom by sa Rusi mohli brániť. Ideálna je oblasť Poľska, ktorá predstavuje úzky koridor medzi Karpatmi a morom
 • 75% plochy sa nachádza v Ázii, ale žije tam len 22% obyvateľstva. Sibír ohrozuje klesajúca pôrodnosť v Rusku a čínska migrácia na sever. Akonáhle získa na určitom území nejaké etnikum početnú prevahu, začne si naň uplatňovať nároky
 • Rusku chýba teplovodný prístav s priamym prístupom do oceánu. Preto invázia do Afganistanu a naposledy anexia Krymu (prístav Sevastopoľ)

Čína

Continue reading

Čítal som: Buď, kde si (Štepán Smolen)

Kniha je super, ešte sa k nej vrátim a vyberiem zaujímavé myšlienky. Na začiatok však súhr zo súhrnu, ktorý odznel na prednáške k tejto knihe. Viď youtube tu.
Kto to boli púštni otcovia? 
Muži a ženy, ktorí v 4. storočí utekali na púšť, lebo hľadali spôsob, ako prežívať kresťanstvo skutočne a poctivo. Púšť ako odľahlé miesto umožňuje neutekať od myšlienok a nerestí, ale nás núti s nimi zápasiť. To na čo títo mnísi prišli je nadčasové a platí to aj pre dnešnú dobu. Je to preto, lebo podstata duše je stále rovnaká. Je stvorená pre lásku k Bohu a k blížnym. Neresti túto lásku ničia.
Súčasná doba
Ponúka sa nám veľa činností, ktoré môžeme robiť. Neustálou zmenou činností sa však len rozplývam do šírky, namiesto toho aby som budoval hlbšie vzťahy
Modlitba
Prvé roky je to zápas. Treba sa to učiť. Tak ako sa učíš hrať napr. na klavíri. Prvé roky to bolí teba, susedov, ale potom to už ide samo a zrazu sa z modlitby stáva niečo, čo obohacuje nielen teba ale aj tvoje okolie
Staraj sa o seba
Sv. Antonín sa pýta Boha prečo je na svete toľko nespravodlivosti. Prečo sú niektorí chudobní, niektorí bohatí a pod.? A Boh mu na to hovorí: Antoníne, staraj sa o seba. To znamená, že najskôr sa musíš postarať sám od seba, až potom môžeš obdarovávať druhých. Vnútro si musíš zaplniť Bohom, inak konáš iba pre vonkajšiu motiváciu

Continue reading

Počul som… Ako predať ovocie a zeleninu, alebo: Nehľadá niekto copywritera? Prosím zamestnajte tohto človeka!

Na začiatok je potrebné vysvetlenie. Raz za týždeň chodí okolo nášho bytu pojazdná dodávka, ktorá zastaví pred barákom a z ampliónu sa ozve týpek, ktorý tak vychváli ovocie, ktoré predáva, ako to nedokážu ani v reklame pre hlavnými správami. Nebolo v mojich silách zachytiť to celé, preto sú niektoré veci nedokončené.v ponuke je absolútny mercedes medzi zemiakmi

odroda repka je tu, na ktorú je radosť pozrieť
a šťastie ju mať na tanieri

ponúkame aj nové plody matky zeme
sladučké, šťavnaté a fantasticky chutnučké jahôdky ako z Božej kuchyne

prekrásne sú uhorky, šalátovky, hladovky
nádherné na Vás pozerajú reďkovky

a máme perfektnú mladú cibuľku s vňaťou
a prenádherný hlávkový šalát nakoľko je čerstvý
tak isto ako aj kaleráb

a taktiež sa na vás tešia obľúbené sušené hrozienka, sušené brusnice
fantasticky voňavé, mäkkučké a šťavnaté, čo chutia viac ako zo stromu

sú tu pre vás sušené marhule aj najlepšie sušené švestky 
robené v Česku od starých mám
hodnotené slovami MŇAM-MŇAM-MŇAM

:)

 

Čítal som…: Umenie jasného myslenia (Rolf Dobelli)

Zaujímavá knižka, ktorá popisuje 52 omylov v myslení. Ako inšpiráciu na prečítanie knihy, vyberám zopár príkladov:
  • Klam tých, ktorí prežili
   Dosiahnutý úspech je vidieť oveľa viac ako neúspech. Ľudia neustále preceňujú svoje šance na úspech. Avšak väčšia pravdepodobnosť pri zakladaní firmy je tá, že budem neúspešný a skrachujem, ako tá, že zarobím milióny. Tak isto, je väčšia pravdepodobnosť, že keď začnem cvičiť, tak to vzdám, ako tá, že vydržím cvičiť niekoľko rokov

Continue reading

Čítal som…: Hranice: Kedy povedať nie, kedy povedať áno (Cloud H., Townsend J.): druhá časť

Výborná kniha o budovaní si hraníc. V prvom článku som zosumarizoval zaujímavé myšlienky z prvej časti knihy. V tomto článku pokračujem kapitolami Hraničné konflikty a Vytváranie zdravých hraníc
Hranice a naša rodina
 • Dieťa musí od rodiča dostať emocionálne povolenie stať sa samostatným človekom, slobodne rozhodovať o svojom živote a necítiť vinu, ak neurobí to, čo si prajú jeho rodičia
 • Manželia sa musia oddeliť od pôvodnej rodiny, inak ten druhý v manželstve dostáva iba citové zvyšky
 • Byť dospelý znamená žiť v rámci svojich možností a platiť za svoje neúspechy (nemali by sme sa spoliehať na finančnú podporu od svojich rodičov)

Hranice a náš partner
 • Väčšina konfliktov sa točí okolo strachu zo straty
 • Ak sa jeden správa nezodpovedne, treba mu dať zakúsiť dôsledky jeho správania
 • Zmeniť toho druhého nemôžeme, môžeme zmeniť iba svoje reakcie
 • Ja nemôžem vyžadovať, aby ten druhý niečo urobil. Dokonca ani aby rešpektoval moje hranice
 • Oslobodiť od starých dlhov tých, ktorí nám ublížili, znamená prestať od nich niečo chcieť
 • Manželstvo je o službe tomu druhému. Ale musí sa to diať slobodne a nie z povoľnosti, ktorá pramení z nedostatku hraníc
 Continue reading

Čítal som…: Stvorení pre beh (Christopher McDougall)

Povinná motivačná literatúra pre všetkých, ktorí to s behom a najmä ultrabehom myslia vážne. V knihe sa píše o kmeni Tarahumarov, ktorého členovia sú preslávení svojimi bežeckými schopnosťami. Okrem toho v knihe nájdete kopec zaujímavostí o ultrabehu, štýloch behu (barefoot), o tom ako mať z behu radosť, o evolúcií človeka vzhľadom na schopnosť behať/prežiť, o životných príbehoch bežeckých osobností a pod.

Treba prečítať, vyberám pár zaujímavých myšlienok:
 • Behanie spája dva najpôvodnejšie ľudské inštinkty: strach a potešenie
 • Emil Zátopek behával 400 metrové behy najrýchlejšie ako vedel, stále dookola, 90 krát za sebou a medzi jednotlivými behmi oddychoval pri dvestometrovom džogingu
 • Beh nemá byť prostriedok na dosiahnutie cieľa, nie je to investícia aby sme sa stali rýchlejšími, štíhlejšími alebo bohatšími...
   Continue reading

Čítal som…: Hranice: Kedy povedať nie, kedy povedať áno (Cloud H., Townsend J.)

Výborná kniha o budovaní si hraníc. Čo sú to vlastne hranice, čo všetko môžu zle nastavené hranice v živote ľudom pokaziť a ako ovplyvniť ich správanie a spokojnosť v živote. Kniha je fakt dobrá, vyberám zaujímavé myšlienky z prvej kapitoly: "Čo sú hranice".

 • Ak sa niekomu postavím na odpor tým, že poviem "NIE", bojím sa, že ten druhý má opustí a ja ostanem síce s hranicami ale sám. Strach zo samoty dokáže udržať človeka v nefunkčných vzťahoch celé roky
 • Treba podporiť svoje hranice jasne stanovenými následkami. Príklad: "...ak budeš piť, odídem od teba k rodičom a začneme sa baviť, až keď budeš triezvy", alebo: "...ak minieš naše peniaze, zablokujem ti prístup k nášmu účtu" a pod.
 • Rozhodnutia máme pod kontrolou iba my sami. Ak robím niečo s nevôľou, alebo z donútenia a nemám z danej činnosti dobrý pocit je to preto lebo mi chýba v danej veci moje vlastné, slobodné rozhodnutie
 • Ak vo svojich modlitbách Boha o niečo prosíme, ale on nám to nedá, tak je možné, že si želáme iba niečo čo má zasýtiť našu pýchu, alebo podporiť naše ego

Continue reading

Tip na výlet: Park Gaštanica

Na Jeséniovej ulici na Kolibe sa nachádza parčík s detským ihriskom v ktorom sú vysadené okrem iných stromov aj jedlé gaštany. Prístup je od konečnej zastávky "Koliba". Treba sa vrátiť k Tescu a prejsť po chodníku za Tescom. Ak idete autom, dá sa parkovať aj na ulici "Cesta na Kamzík" 

Boli sme tam v čase TOP sezóny, bolo vidieť, že sú gaštany dosť vyzbierané, ale aj napriek tomu sa mi podarilo nazbierať skoro 1,5kg. Keďže je tam aj detské ihrisko, dá sa tam stráviť aj popoludnie s malým dieťaťom. 

Bod sa nachádza vo vrstve "Tipy na výlety", v ktorej môžete nájsť aj ďalšie zaujímavé tipy

Čítal som…: Listy rodičom (vo veku dvojročného dieťaťa)

Niečo o knihe si môžete prečítať v tomto článku, spolu so zaujímavými myšlienkami pre výchovu dieťaťa do jedného roka  a pre ročné dieťa v tomto článku. 

Pokračujem s výberom rád, tipov a trikov pre výchovu dvojročného dieťaťa. 
Vo veku od dvoch do dva a štvrť roka
 • VZDOR je objavovanie vlastnej osobnosti. Keďže dieťa je neskúsené, tak sa nám niekedy jeho chovanie javí, ako by chcelo ísť hlavou proti múru. Vzpiera sa a trucuje. Ono však nie je neúmyselne zlé, svoju neposlušnosť si neuvedomuje, iba experimentuje so svojou vlastnou vôľou
 • Dieťa musí spoznať pocit, keď sa mu niečo podarí presadiť, ale musí pochopiť čo môže a čo nie. Formuje sa rastúce sebavedomie a ustupuje egoizmus
 • Rodič musí byť maximálne zhovievavý, keď chce dieťa robiť činnosti, ktoré mu ešte nejdú na 100%. Nesmieme dieťa znechutiť a brzdiť jeho vývoj. Musíme sa obrniť veľkou dávkou trpezlivosti a porozumením. Ak má dieťa možnosť  činnosti robiť, opakovať a zdokonalovať sa v nich, rastie v ňom podnikavosť, šikovnosť, samostatnosť a sebavedomie. Dieťaťu nejde o výsledok, ale o samotnú činnosť. Tá mu robí radosť a dodáva odvahu
 • Nemôžeme dieťa trestať za každý prejav odporu. Zbavili by sme ho tak vlastného sebavedomia  a vlastnej vôli. Neobmedzená sloboda však tiež nie je dobrá

Continue reading

Tipy na výlet: Turistická rozhľadňa pri Kamzíku

Pekná prechádzka (aj s kočíkom) od parkoviska na Kamzíku po modrej značke. Rozhľadňa sa nachádza na lúke, kde sa dá opekať. Je z nej pekný výhľad na časť Bratislavy. 

Bod je nahodený aj vo vrstve Tipy na výlet. Je to konkrétne tento bod.

 

« Older posts

© 2020 marianjesaman.sk

Theme by Anders NorenUp ↑