Zaujímavý nápad ako využiť dáta od bežných užívateľov. Čím viac užívateľov, tým presnejšie dáta a tým pádom lepšia výpovedná hodnota.

T.j. kúpim si senzor na meranie teploty, vlhkosti, príp. zrážok a k nemu mobilnú aplikáciu a údaje, ktoré som nameral zdieľam pre všetkých.  Výsledkom je takáto mapa s hodnotami teploty.