Byť v cyklistom využívajúci bratislavskú MHD musí byť povznášajúci pocit. A ešte ako sa dokáže dopravných podnik predať. 

Z plagátikov, ktoré sú polepené po dopravných prostriedkoch priam srší pozvanie, milota, ústretovosť...

6 bodov, z toho 6 zákazov, upozornení, alebo obmedzení. Radosť cestovať bicycklom v MHD...