Kniha je super, ešte sa k nej vrátim a vyberiem zaujímavé myšlienky. Na začiatok však súhr zo súhrnu, ktorý odznel na prednáške k tejto knihe. Viď youtube tu.
Kto to boli púštni otcovia? 
Muži a ženy, ktorí v 4. storočí utekali na púšť, lebo hľadali spôsob, ako prežívať kresťanstvo skutočne a poctivo. Púšť ako odľahlé miesto umožňuje neutekať od myšlienok a nerestí, ale nás núti s nimi zápasiť. To na čo títo mnísi prišli je nadčasové a platí to aj pre dnešnú dobu. Je to preto, lebo podstata duše je stále rovnaká. Je stvorená pre lásku k Bohu a k blížnym. Neresti túto lásku ničia.
Súčasná doba
Ponúka sa nám veľa činností, ktoré môžeme robiť. Neustálou zmenou činností sa však len rozplývam do šírky, namiesto toho aby som budoval hlbšie vzťahy
Modlitba
Prvé roky je to zápas. Treba sa to učiť. Tak ako sa učíš hrať napr. na klavíri. Prvé roky to bolí teba, susedov, ale potom to už ide samo a zrazu sa z modlitby stáva niečo, čo obohacuje nielen teba ale aj tvoje okolie
Staraj sa o seba
Sv. Antonín sa pýta Boha prečo je na svete toľko nespravodlivosti. Prečo sú niektorí chudobní, niektorí bohatí a pod.? A Boh mu na to hovorí: Antoníne, staraj sa o seba. To znamená, že najskôr sa musíš postarať sám od seba, až potom môžeš obdarovávať druhých. Vnútro si musíš zaplniť Bohom, inak konáš iba pre vonkajšiu motiváciu

Stabilita povolania
Vyber si nejaké životné povolanie (kňaz, otec rodiny a pod.) a potom sa ho už drž. Nemeň ho, vytrvaj. Dodrž sľub, ktorý si dal. Sľub, aj keď je celoživotný, tak nie je zväzujúci, ale oslobodzujúci
Život v prítomnej chvíli
Minulosť nie je. Budúcnosť sú naše predstavy a sny, ktoré dopadnú inak, ako si predstavujeme. Reálna je iba prítomnosť. A Boh je večná prítomnosť. Ak niečo robíš, tak sa na to sústreď, neodbiehaj a nerob veľa vecí naraz. Nesnaž sa vyplniť každú chvíľu nejakou činnosťou. Koncentrácia a sústredenie je začiatkom modlitby
Zamiluj si všedný deň (rutinu)
Zmyslom tvojho života nemá byť iba to, aby si vypadol z rutiny (víkend a dovolenka vs. pracovný týždeň). Treba si budovať vernosť a prekonávať rutinu. To je zápas, to je prekonávanie nás samých
Akédie (český výraz)
Je to výraz pre nudu, ale aj "všetečnosť" (česky), neposednosť, nepokoj, prokrastináciu, atď. Stav, keď si zrazu po rokoch uvedomíš, že si si zlé vybral povolanie, manželku, životnú cestu, atď. A hneď nato nasledujú myšlienky typu: inde by mi bolo lepšie. A potom už nerobíš nič, iba snívaš... Ako sa to dá poraziť? Jednoducho. Dodržuj jedno pravidlo: PRACUJ! (+VYTRVAJ). Ale pozor na workoholizmus, lebo ten je vlastne iba iný prejav lenivosti. Činnosti, ktoré neustále striedam a ktoré ma vzďaľujú od toho, aby som riešil hĺbku
Pekná myšlienka na záver
Ako je možné, že v nebi budú všetci šťastní? Aj tí, ktoré prežili celý život v pôste na púšti, aj tí, ktorí sa obrátili iba na smrteľnej posteli, aj "nedeľní" kresťania. Kde je v tomto spravodlivosť?
 ...
 Spravodlivosť je v tom, že každý si donesie pred Boha rôzne veľkú nádobu, ktorú Boh naplní po okraj