O prvej časti knihy som písal v tomto článku

Pokračuje vo výbere zaujímavých myšlienok z druhej časti: 

Kniha II.: Čomu veria kresťania

 • Ak ste kresťanom, nemusíte veriť, že iné náboženstvá sú skrz-naskrz pomýlené. Ak ste ateistom, musíte veriť, že ten hlavný bod vo všetkých náboženstvách celého sveta je jeden kolosálny omyl
 • Boh vymyslel a vytvoril vesmír, ako keď človek namaľuje obraz alebo zloží melódiu. Maliar nie je obraz a nezomiera, keď je obraz zničený.  Boh je oddelený od sveta  a niektoré veci, ktoré v  ňom vidíme, sú proti jeho vôli
 • Zlo nedokáže byť zlom takým istým spôsobom, ako je dobro dobrom. Dobro je takpovediac samo sebou, zlo je iba pokazené dobro. Boh stvoril bytosti so slobodnou vôľou. To znamená, tvory, ktoré sa môžu rozhodnúť pre zlo alebo dobro

 • Myslím tým, že zlo, keď ho preskúmate sa ukáže byť snahou získať niečo dobré nesprávnymi spôsobom
 • Všimnite si tiež ich predstavu, že Boh by „urobil náboženstvo jednoduchým“ – ako keby „náboženstvo“ bolo niečo, čo Boh vymyslel. Ale tu ide o niečo úplne iné: Boh sa nám rozhodol oznámiť niektoré nemenné fakty o svojej vlastnej podstate
 • A potom prichádza ten ozajstný šok. Medzi týmito Židmi sa z čista jasna objaví človek, ktorý rozpráva, akoby bol Bohom. Tvrdí, že môže odpúšťať hriechy – akékoľvek hriechy. Nuž, ak také niečo vysloví niekto iný ako Bo, je to také smiešne, že až. Dáva to zmysel jedine vtedy, ak bol skutočne Bohom, ktorého zákony boli porušené a ktorého láska bola zranená pri každom hriechu
 • Chcel by som týmto predísť tomu, aby niekto povedal tú skutočne bláznivú veci, čo ľudia často o Kristovi hovoria: „som ochotný akceptovať Ježiša ako veľkého učiteľa morálky, ale neberiem jeho tvrdenie, že je Bohom“. Nieto také jednoducho nemôžeme povedať. Človek, ktorý by nebol nič viac ako človek a pritom hovoril také veci ako Ježiš, by nebol veľkým učiteľom morálky. Buď by to bol šialenec alebo by to bol rovno diabol z pekla
 • Boh skonštruoval ľudský stroj tak, aby išiel na jeho pohon. On sám je palivom, ktoré mal náš duch spaľovať, alebo jedlom, ktorým sa mal náš duch sýtiť. Žiadne iné nie je
 • Tým ústredným presvedčením kresťanstva je, že Kristova smrť nás nejako zmierali s Bohom a umožnila nám začať odznova
 • Len zlý človek potrebuje pokánie – a len dobrý človek je schopný dokonalého pokánia. Čím ste horší, tým viac to potrebujete a tým menej ste toho schopní
 • Váš prirodzený život je odvodený od vašich rodičov. Ale to neznamená, že vám zostane, ak preň  nič neurobíte. Musíte ho živiť a starať sa oň, ale pamätajte na to, že ho nevytvárate. Iba udržiavate život, ktorý ste dostali od niekoho iného
 • Kresťan si myslí, že všetko dobro, čo robí, pochádza z Kristovho života v ňom. Nemyslí si, že Boh nás bude milovať, pretože sme dobrí, ale že Boh nás urobí dobrými, pretože nás miluje.