O prvej časti knihu píšem tu

O druhej časti píšem tu

A dnes pokračujem výberom toho NAJ z tretej časti knihy s názvom Kresťanské správanie

 

 • Zákonom nemôžete urobiť ľudí dobrými
 • Morálka sa týka troch vecí. Po prvé, ja to fair play a harmónia medzi jednotlivcami. Po druhé, je to niečo, čo by sme mohli nazvať súladom alebo harmóniou všetkého vo vnútri každého jednotlivca. A po tretie, je to všeobecný účel ľudského života ako celku, t.j. pre aký cieľ bol človek stvorený
 • Jeden prejav istého druhu zlej povahy je, že človek si neodkáže niečo odoprieť bez toho, že by to požadoval aj od všetkých ostatných

 • Keď sa človek zhoršuje, svoje zlo si uvedomuje stále menej. Trochu zlý človek vie, že nie je veľmi dobrý. Totálne zlý človek si myslí, že je v poriadku. To potvrdzuje aj zdravý rozum. Spánku rozumiete, keď bdiete, nie keď spíte
 • Po každom zlyhaní poproste o odpustenie, zdvihnite sa a skúšajte to znova. Veľmi často sa stáva, že Boh nám nepomôže ihneď hotovou cnosťou, ale potrebnou silou, aby sme sa mohli pozviechať a skúsiť to znova
 • Muža a ženu treba považovať za jeden organizmus. Podobne sa dá povedať, že zámok a kľúč spolu tvoria jeden mechanizmu, alebo že husle a sláčik sú jeden hudobný nástroj. Vynálezca ľudského stroja nám odkazuje, že jeho dve polovičky, mužská a ženská, boli stvorené tak, aby sa v dvojici vzájomne dopĺňali. Nejde tu iba o sexuálne spojenie, ale o spojenie úplné
 • Ani milovať svojich nepriateľov zrejme neznamená myslieť si, že sú nejakí skvelí. Musím nenávidieť zlé činy človeka, ale zlého človeka nie. Inými slovami, nenávidieť hriech, ale nie hriešnika
 • Ak je nevyhnuté môžeme zabiť, ale nesmieme nenávidieť a vyžívať sa v nenávisti. Keď je to nevyhnutné, môžeme trestať, ale nesmieme si to vychutnávať
 • Ak chcete vyskúšať, akí ste pyšní, najľahšie je položiť si otázku: „Ako veľmi mi prekáža, keď mnou iní pohŕdajú, odmietajú všímať si ma, odstrkujú ma, správajú sa ku mne povýšenecky a predvádzajú sa?“
 • Kedykoľvek pocítime, že sa pre našu nábožnosť cítime byť dobrí – ba viac, že sme lepší než niekto iný –  môžeme to považovať za jasný signál, že v nás nepôsobí Boh, ale diabol
 • Tá naozaj čierna, diabolská pýcha prichádza vtedy, keď sa na ostatných pozeráte tak zvrchu, že vám už nezáleží na tom, či so o vás myslia
 • Ak v sebe objavím hlbokú túžbu, ktorú nedokáže uspokojiť žiadna skúsenosť v tomto svete, najpravdepodobnejšie vysvetlenie je, že som bol stvorený pre iný svet. Ak ju neuspokoja ani všetky moje pozemské pôžitky, to ešte nedokazuje, že celý vesmír je podvod. Pozemské radosti pravdepodobne nikdy nemali ten účel, aby ju uspokojili. Mali ju len prebudiť, vyvolať tušenie toho skutočného
 • Nikto naozaj nevie, aký je zlý, kým sa naozaj vážne nepokúsil byť dobrý. Len tí, čo sa usilujú odolať pokušeniu, vedia, aké je silné
 • Ak by ste venovali každý okami svojho života výhradne službe Bohu, nemohli by ste mu dať nič, čo už vopred nebolo v istom zmysle jeho
 • Ak ste v správnom vzťahu k Bohu, budete nevyhnutne aj v správnom vzťahu k iným stvoreným bytostiam. A do správneho vzťahu sa neodstanete skôr, než objavíte svoju biedu a vyhlási bankrot