Výborná kniha o budovaní si hraníc. V prvom článku som zosumarizoval zaujímavé myšlienky z prvej časti knihy. V tomto článku pokračujem kapitolami Hraničné konflikty a Vytváranie zdravých hraníc
Hranice a naša rodina
 • Dieťa musí od rodiča dostať emocionálne povolenie stať sa samostatným človekom, slobodne rozhodovať o svojom živote a necítiť vinu, ak neurobí to, čo si prajú jeho rodičia
 • Manželia sa musia oddeliť od pôvodnej rodiny, inak ten druhý v manželstve dostáva iba citové zvyšky
 • Byť dospelý znamená žiť v rámci svojich možností a platiť za svoje neúspechy (nemali by sme sa spoliehať na finančnú podporu od svojich rodičov)

Hranice a náš partner
 • Väčšina konfliktov sa točí okolo strachu zo straty
 • Ak sa jeden správa nezodpovedne, treba mu dať zakúsiť dôsledky jeho správania
 • Zmeniť toho druhého nemôžeme, môžeme zmeniť iba svoje reakcie
 • Ja nemôžem vyžadovať, aby ten druhý niečo urobil. Dokonca ani aby rešpektoval moje hranice
 • Oslobodiť od starých dlhov tých, ktorí nám ublížili, znamená prestať od nich niečo chcieť
 • Manželstvo je o službe tomu druhému. Ale musí sa to diať slobodne a nie z povoľnosti, ktorá pramení z nedostatku hraníc

Hranice a naše deti
 • Rodič by mal dať dieťaťu pocit zodpovednosti, poznania, za čo je zodpovedné a za čo nie, schopnosť odmietať a schopnosť prijať odmietnutie
 • Dieťaťu musí byť dovolené nesúhlasiť s rodičmi a musíme mu byť poskytnutý tréning vo vytváraní hraníc. Musí sa naučiť nesúhlasiť s ľuďmi, ktorí sú v jeho živote dôležití. Nesúhlasiť bez toho, že by prišiel o ich lásku. Nebáť sa, že keď sa postavím na odpor svojím priateľom, môžem ostať sám
 • Puberta je skúška ohňom. Až tam zistíme aký charakter sme vychovali
 • Treba aby deti prežili následky svojich rozhodnutí a svojich vlastných chýb
 • Deti majú mať pocit kontroly nad svojím životom a mať možnosť voľby. Mali by robiť svojmu veku primerané rozhodnutia
 • Musia nadobudnúť vedomie, že ostatní nie sú k dispozícií vždy, keď si zmyslia
 • "Vyplakanie" môže vypestovať depresiu, teda stav, keď dieťa stratí nádej a stiahne sa do seba
 • Vyberajme si "bitky", aby sme vyhrávali vždy v tých, ktoré sú najviac dôležité
 • Je rozdiel medzi dôsledkami a stratou lásky. Bolestivé dôsledky by nikdy nemali obsahovať stratu lásky
Hranice a práca
 • Ak na vás niekto presunul svoje pracovné povinnosti a vy pociťujete hnev, tak musíte prebrať zodpovednosť za svoje pocity a uvedomiť si, že vaša nespokojnosť nie je chyba daného pracovníka, ale vaša
 • Nikomu nedlhujem vysvetlenie, prečo nemôžem urobiť niečo, za čo nenesiem zodpovednosť
 • Za svoje pracovné preťaženie som zodpovedný len ja sám
 • Efektívnosť znamená, že sa vždy snažím odviesť dobrú prácu a že sa primárne venujem dôležitým veciam
Hranice a vaše ja
 • Motto: "stretol som sa s nepriateľom a ten nepriateľ som bol ja sám"
 • Možné vysvetlenie nadváhy: buď sa snažíš byť podvedome menej atraktívny a vyhnúť sa tak intimite, alebo je jedlo pre teba "útecha", t.j. náhražka reálneho vzťahu
 • Niečo dokončiť znamená pretrpieť ťažkosti spojené s vykonávaním úlohy, aby sme mohli prežiť uspokojenie, ktorý vyplynie z dobre vykonanej práce
 • Musíme za svoje slová niesť zodpovednosť. Aj často používame vetu: "..to som tak nemyslel...", tak vlastne hovoríme: "...nechcel som, aby si vedel, čo si o tebe naozaj myslím..."
 • Riešiť problémy vlastnou vôľou je neúčinné. Lebo si dávam záväzky sám so sebou. Ale mal by som si dávať záväzky voči niekomu inému, ideálne Bohu
 • Ak nedostávam v detstvo lásku, tak sa ju potom snažím hľadať celý život. Ale skôr v negatívnych veciach, ako napr. v nezdravom jedle, vzťahoch a pod.
 • Aj keď problémy s hranici nie sú spôsobené mnou, nesiem za ne zodpovednosť a musím ich riešiť. Už len kvôli sebe
Vytváranie zdravých hraníc
 • Odpor určite príde a treba s ním počítať. Stanovením hraníc sa bitka nekončí, problémy iba začínajú
 • Ale ak sa niekto hnevá, že som si stanovil hranice, tak ten dotyčný má sám problém s charakterom
 • Potrebujem okolo seba ľudí, ktoré majú rovnaké názory na budovanie hraníc, aby sme mohli od nich získať podporu
 • Najskôr musím prijať sám seba, začať sa mať rád, a až potom môžem mať rád ľudí vo svojom okolí
 • Ak nemám správne hranice, tak zvyčajne robím rozhodnutia, nie na základe toho, čo ja chcem, ale iba reflektujem priania ľudí v mojom okolí
 • Ak chcem aby niekto rešpektoval moje hranice, musím rešpektovať aj ja jeho
 • Vytyčovanie hraníc je znakom vyspelých, proaktívnych a iniciatívnych ľudí
 • Jednotlivci s vyspelými hranicami nežijú v zhone, ani sa im život nevymyká spod kontroly. Ich život má smer a plynulo sa približujú k svojim cieľom
 • Starostlivosť o seba nie je niečo sebecké, ale je to správcovstvo darov, ktoré mi zveril Boh