Zaujímavá knižka o zmenách, ktoré je potrebné spraviť, ale väčšinou na ne neexistuje vôľa. Poznatky v knihe sú využiteľné nielen v projektovom manažmente, ale aj v bežnom živote. je písaná ako príbeh o tučniakovi, ktorý zistí, že ľadovcu na ktorom žije ich komunita hrozí rozpadnutie. Čo potrebuje je presvedčiť ostatných, že situácia je naliehavá a že treba dačo robiť...
 Spoiler:
najskôr tučniaci riešia či vôbec majú problém, potom ako ho riešiť (opraviť dieru) až nakoniec vymyslia celkom novú stratégiu ich životného štýlu: každý rok hľadať nový ľadovec a nebyť od závislý od jedného. Presvedčiť ostatných, aby zmenili svoje myslenie to je tá najťažšia vec.

Každá zmena, pokiaľ má byť aj úspešná by mala obsahovať tieto kroky
Príprava na zmenu
Vytvorte dojem naliehavosti
rozmyslite si, kto by mohol byť v organizačnom tíme. V ňom musia byť osobnosti s vodcovskými, komunikačnými a analytickými schopnosťami, 
taktiež je potrebné mať v tíme človeka, ktorý je dôveryhodný a niekoho kto má prirodzenú autoritu
Stanovte si ciele
ako sa bude budúcnosť odlišovať od prítomnosti? 
Uskutočnite to
komunikujte, získajte pochopenie a akceptáciu
Zapojte čo najviac ľudí
dosiahnite malé víťazstvo, ktoré namotivuje ľudí
Nepovoľte v snahe
Vydržte to
vytvorte novú kultúru a podporujte vašu novú stratégiu