Niečo o knihe si môžete prečítať v tomto článku, spolu so zaujímavými myšlienkami pre výchovu dieťaťa do jedného roka  a pre ročné dieťa v tomto článku. 

Pokračujem s výberom rád, tipov a trikov pre výchovu dvojročného dieťaťa. 
Vo veku od dvoch do dva a štvrť roka
 • VZDOR je objavovanie vlastnej osobnosti. Keďže dieťa je neskúsené, tak sa nám niekedy jeho chovanie javí, ako by chcelo ísť hlavou proti múru. Vzpiera sa a trucuje. Ono však nie je neúmyselne zlé, svoju neposlušnosť si neuvedomuje, iba experimentuje so svojou vlastnou vôľou
 • Dieťa musí spoznať pocit, keď sa mu niečo podarí presadiť, ale musí pochopiť čo môže a čo nie. Formuje sa rastúce sebavedomie a ustupuje egoizmus
 • Rodič musí byť maximálne zhovievavý, keď chce dieťa robiť činnosti, ktoré mu ešte nejdú na 100%. Nesmieme dieťa znechutiť a brzdiť jeho vývoj. Musíme sa obrniť veľkou dávkou trpezlivosti a porozumením. Ak má dieťa možnosť  činnosti robiť, opakovať a zdokonalovať sa v nich, rastie v ňom podnikavosť, šikovnosť, samostatnosť a sebavedomie. Dieťaťu nejde o výsledok, ale o samotnú činnosť. Tá mu robí radosť a dodáva odvahu
 • Nemôžeme dieťa trestať za každý prejav odporu. Zbavili by sme ho tak vlastného sebavedomia  a vlastnej vôli. Neobmedzená sloboda však tiež nie je dobrá

Vo veku dva a štvrť a dva a pol roka
 • Ak dieťaťu niečo zakážeme, len v ňom vzbudíme väčšiu zvedavosť
 • Priveľa hračiek nie je pre dieťa dobré. Platí pravidlo: nedarovať priveľa. Dieťa sa tak učí zahrať so všednými vecami a rozvíjať tak svoju predstavivosť
 • Deti, ktorých rodičia neberú hru vážne, neustále ju prerušujú príkazmi a úlohami, strácajú napokon chuť do akékoľvek činnosti
 • Deti túžia po spoločnosti iných detí, no napriek tomu ostávajú súpermi
Vo veku dva a pol až dva a trištvrte roka
 • Šťastné manželské spolunažívanie vytvára v dieťati radostný postoj k životu
 • Ako môžeme vysvetliť, kto je BOH: veľké tajomstvo v mojom živote, na ktorom spočíva všetko ostatné a cieľ ku ktorému smerujem. Netreba strašiť dieťa Bohom. Boh nečíha na naše chyby a drobné previnenia, aby nás mohol potrestať. Boh je nám bližší ako my sami
 • Trojročné dieťa ešte nie je schopné samo si upratať. Treba mu pomáhať
 • Zákazy a príkazy platia pre dieťa iba v prítomnosti rodiča. Ak matke nie je doma, prestal existovať aj daný zákaz. Dieťa netrestajme, nie je si vedomé nijakej viny
Vo veku dva a trištvrte až tri roky
 • Nemôžeme stále opravovať malého rečníka. Dieťa pokladá za samozrejmé, že mu rozumieme
 • Pozeranie televízie je preťažením. Dieťa nie je schopné spracovať také množstvo obrazov. Televízia ochudobňuje o predstavivosť. Nemusí sa namáhať, aby si niečo obrazne samo vytvorilo. V školskom veku môže mať problémy s učením, predstavivosťou (abstraktná matematika a pod.)  alebo sústredenosťou