Ak chcete zmeniť niektoré svoje zvyky a nedarí sa Vám, po prečítaní tejto knihy možno zistíte, prečo je to tak a ako to zmeniť.

Zopár ochutnávok:

  • Cvik je zvyk. Mozog sa nepretržite usiluje vyhnúť plytvaniu energiou. Má na to vlastné nástroje, a tak každú pravidelnú činnosť bude chcieť premeniť na návyk, aby si myseľ mohla častejšie odpočinúť. Keď sa vytvorí zvyk, mozog sa prestane zúčastňovať na rozhodovaní. Bez zvykových kľučiek by nám mozog vybuchol pod náporom každodenných maličkostí
  • Človek skôr dodrží tréningový plán, ak si vyberie konkrétny podnet (povedzme ísť behať hneď po práci) a jasnú odmenu (jedno pivo alebo večer pred televízorom bez výčitiek svedomia). Avšak ani podnet ani odmena na udržanie zvyku nestačia. Potrebujem do zvykovej kľučky zakomponovať aj túžbu. A ak má zvyk pretrvať, človek musí uveriť, že sa dokáže zmeniť.  Príklad: Ak alkoholici túžia po poháriku, lebo pre nich znamená únik, uvoľnenie, spoločnosť, otupenie strachu a možnosť prejaviť city. Tieto túžby sa však dajú splniť aj bez pohárika

  • Po mesiaci nezatúžime po rannej cigarete, lebo ju telo potrebuje, ale preto, že si živo spomínate, aký prijemný pocit nás pri nej každé ráno zalieval
  • Povedzme, že chcete v práci prestať maškrtiť. Je vám odmenou zahnatie hladu? Alebo skôr hľadáte útočisko pred otupenosťou? Ak maškrtíte, aby ste sa rozptýlili, rýchlo si nájdete náhradu – krátku prechádzku, tri minútky na internete – a môžete sa tak zabaviť bez strachu, že priberiete
  • Pri jednotlivcoch sa hovorí o zvykoch. Pri kolektíve o zaužívaných postupoch. Múdri manažéri si počkajú na krízu, alebo aspoň vyvolajú dojem ohrozenia a zasievajú myšlienku, že niečo sa musí zmeniť, až kým sa všetci nezhodnú, že sa treba rozlúčiť so starými návykmi
  • Silná vôľa je najdôležitejší návyk pre úspešnosť jednotlivca. Vôľu možno pestovať. Vôľa nie je len zručnosť.  Vôľa je sval, ktorý pri námahe ochabuje. Na iné úlohy potom nezostáva dosť síl
  • Pre mnohých ľudí je cvičenie kľúčovým zvykom, ktorý podnecuje všeobecnú zmenu
  • Pravdepodobnosť zmeny (napr. v nákupných zvykoch) sa zvyšuje po významnej životnej udalosti (pôrod, presťahovanie a pod.)
  • Hnutie sa začína vďaka priateľstvám a silným väzbám medzi blízkymi známymi. Rastie vďaka komunitám a voľnejším susedským alebo záujmovým spojeniam, a trvá vďaka vodcom, ktorí členom vštepujú nové zvyky, aby nadobudli pocit novej identity a spolupatričnosti
  • Zvyk sa dá zmeniť iba cieľavedomým rozhodnutím. Musíte sa odhodlať, že podstúpite potrebnú námahu, určiť, aké podnety a odmeny vo vás podnecujú nechcené konanie a nájsť si náhradnú činnosť. Musíte si uvedomovať, že máte veci pevne v rukách, a nabrať potrebnú odvahu, aby ste túto moc využili