Výborná kniha o tom, ako geografické faktory ovplyvňujú našu históriu ale aj budúcnosť. 
Zopár myšlienok, postrehov ako motivácia prečítať si knihu.
Čítať túto knihu odporúčam jedine s mapou.
Rusko
 • Má síce strategickú hĺbku, ktorú môže využiť v prípade ohrozenia (napadnutie Napoleonom), ale zároveň sa stále snaží získať na západnej hranici miesto, v ktorom by sa Rusi mohli brániť. Ideálna je oblasť Poľska, ktorá predstavuje úzky koridor medzi Karpatmi a morom
 • 75% plochy sa nachádza v Ázii, ale žije tam len 22% obyvateľstva. Sibír ohrozuje klesajúca pôrodnosť v Rusku a čínska migrácia na sever. Akonáhle získa na určitom území nejaké etnikum početnú prevahu, začne si naň uplatňovať nároky
 • Rusku chýba teplovodný prístav s priamym prístupom do oceánu. Preto invázia do Afganistanu a naposledy anexia Krymu (prístav Sevastopoľ)

Čína

 • Čína musí Tibet kontrolovať preto, lebo je to pramenná oblasť troch veľkých čínskych riek
 • Provincia Sin-ťjang je provincia JV od Kazachstanu, ktorá sa snaží o autonómiu. Žijú tu Ujguri. Už dvakrát vyhlásili nezávislý štát. je to však nárazníková zóna pre srdce krajiny z východu. Preto sa ho Čína nikdy nevzdá
 • Čína stavia hlbokomorský prístav Gvádar v Pakistane. Chce získať alternatívnu cestu pre prepravu svojho tovaru vzhľadom na Melacký prieliv, ktorý je príliš úzky a kontrolovaný inými krajinami
 • Čína sa síce môže v blízkej budúcnosti hospodársky vyrovnať USA, ale vojensky a strategicky je desaťročia za USA

Spojené štáty americké
 • TOP výhody: splavné vodné toky (najmä Mississippi), prístup k dvom oceánom, veľkosť Kanady aj Mexika (ak by chcel USA napadnúť nepriateľ z týchto štátov, potreboval by neuveriteľné dlhé logistické línie) a to, že Američania vlastnia stámilióny strelných zbraní
  
  50 štátov tvorí ideologicky jeden národ, čo sa Európe nikdy nepodarí
 • TOP kúpa: kúpa Aljašky za 7,2 milióna dolárov, teda 0,2 centy a aker. Vzhľadom na nerastné bohatstvo, ktoré sa tam nachádza je to ako zadarmo
 • Vzhľadom na ťažbu bridlicového plynu a ropy sa USA stávajú vývozcom a klesá ich závislosť na rope z Perzského zálivu (aj ich intervencie v tomto regióne budú ochabovať)

Západná Európa
 • Teplý Golfský prúd zabezpečuje, že sa v dá v Európe dopestovať ohromné množstvo úrody. Zima nebýva taká silná, že by sa nedalo pracovať, ale je dostatočne silná na to, aby zabila množstvo baktérií, ktoré ide vo svete robia problémy. Zriedka tu dochádza k erupciám vulkánov, rieky sú splavné a tvoria veľa prirodzených prístavov
 • Vzhľadom na svoju geografiu (pohoria, rieky) bude Európa vždy rozdelená na množstvo geografických a jazykových regiónov
  
  Najväčší prínos Európskej únie je výnimočných 70 rokov mieru na kontinente

Afrika
 • Kvôli Sahare sa vedomosti nevymieňali zo severu na juh
 • Rieky majú veľký spád, sú vhodné na výrobu elektriny, ale nie sú splavné. Pobežia sú strmé a zväčša nevhodné na zakladanie prístavov
 • Najväčší problém sú umelé hranice, ktoré tu ostali po Európanoch. Tieto spôsobujú nepokoje a vojny
 • Je tu veľa prírodného bohatstva, ktoré sa však nedostáva rovnomerne ku všetkým, ale iba k vybranej skupine ľudí
 • Pre Egypt môže byť v budúcnosti veľkým problémom to, že Etiópia kontroluje vodné zdroje Nílu

Severná Kórea a Japonsko
 • Severná Kórea je zbedačená krajina s 25 miliónov obyvateľov. Jej spojenie s južnou Kóreou by bola ekonomická samovražda
 • Soul, hlavné mesto Južnej Kórey leží 56 km od hranice a demilitarizovanej zóny. V oblasti žije 50 miliónov obyvateľov a toto všetko je v odstrele severokórejského delostrelectva

Latinská Amerika
 • Jednou z prvých chýb pri kolonizácií kontinentu bolo, že na rozdiel do USA, sa pôdy nedávala drobných farmárom, ale pokračovalo sa v Európskom systéme veľkých statkárov a na nich robiacich nevoľníkoch, ktorí nevlastnili nič
 • Vnútro územia je nehostinné (komáre a choroby). Preto sa osídľovalo iba pobrežie
 • Poľnohospodárska pôda, ktorá vznikne po vyklčovaní dažďového pralesa je nekvalitná, rýchlo sa vyčerpá a musí sa klčovať ďalej
 • Južná Amerika je skrátka ďaleko do všetkého svetového diania

Arktída
 • Čaká sa na roztopenie ľadu a na vznik stabilných a bezpečných prepravných trás. Číne sa viac oplatí prepravovať tovar do Európy cez Arktídu ako cez Suezský prieplav. Otvorenie týchto trás bude mať dopad aj na Panamský priplav
 • Rusi maj v danom území obrovskú dominanciu (technickú, veľkosť pobrežia, hustota osídlenia)