Konferencia DanubeHack sa uskutočnila v roku 2015 a 2016 a mala za cieľ poskytunúť priestor, kde by mohli účastníci odprezentovať to, čo je možné zrealizovať s otvorenými zdrojmi dát. Na tejto stránke bol sprístupnený zoznam relevantných zdrojov, ktorý môže slúžiť ako výborný prehľad voľne dostupných dát.
Našiel som medzi nimi napr. mapu povodňovej hrozby pre povodie Dunaja v rozlíšení 100x100 metrov, rôzne národne goeportály, agentúry a pod.