Kreslí mu to veľmi výstižne a trefne. Pozeratje jeho web. Ja som vybral iba zopár obrázkov na ukážku.