Ako zobrazovať informácie o zrážkach, oblačnosti, stave ovzdušia, smere a sile vetra, teplote, tlaku vzduchu a podobne?


Pozeraj ako sa to dá na týchto stránkach: www.ventusky.com, www.windy.comhttp://www.airvisual.com/earth

Ventusky.com má veľmi pokročilé nastavenia, čo sa týka vizualizácie (rýchlosť, hrúbka, intenzita čiar a pod.)