Veľa roboty a času muselo zabrať pochodiť každé mesto a obec na Slovensku, pofotiť a zdokumentovať každý kostol a vytvoriť takúto vrstvu objektov na mape. Záslužná práca....
2017_05_18_kostoly