Obr. 14 Makroseizmická intenzita (I) v stupňoch MSK