Natural Earth je portál, ktorý poskytuje rastre a vektory z rôznych oblastí v troch základných mierkach: 1 : 10 000 000, 1 : 50 000 000  a 1 : 110 000 000.

Sú dostupné napr. administratívne hranice, cesty, železnice, národné parky, časové zóny, pobrežné čiary, ostrovy, rieky a pod.

Je to vhodný zdroj na tvorbu máp v celosvetovej mierke, prípadne na úrovni kontinentov.

Podobné dáta poskytuje aj portál Diva-gis.org.