Obr. 2 Vyjadrenie A) seizmickej hrozby, B) hrozby svahových pohybov, C) špecifických hrozieb v krase a D) hrozby snehových lavín