Obr. 5 Syntetické hrozbové regióny (a), prevládajúci genetický typ hrozieb (b), vyjadrenie celkovej hodnoty hrozby (c) a kumulatívneho efektu (d)