Chcel by som sa venovať koseniu ručnou kosou a keďže čas je drahý a nechce sa mi prvé 2-3 roky učiť na vlastných chybách, kúpil som si online kurz.  
Vlado Zlatoš má teóriu o tom, že aby sa človek stal v niečom fakt dobrý, tak sa tomu potrebuje venovať najmenej 10 000 hodín. Toto je zrejme pravda pokiaľ začínam iba od seba. Ak sa však na začiatku poučím z chýb iných a nasajem skúseností práve od ľudí, ktorí si tých 10 000 hodín v nejakej činnosti už odžili, tak by to mohlo byť podstatne menej.
Čo sa týka kosenia, tak Dan Mikušík už určite 10 000 hodín koseniu venoval. Pripravil cez 4 hodiny video lekcií, ktoré kompletne pokrývajú danú problematiku.
Uvádzam zopár poznámok z videí, ktoré slúžia ako súhrn poznatkov a na motiváciu pozrieť si videá samotné. Ak sa mi zopár výrazov nepodarilo správne preložiť do slovenčiny, tak sa vopred ospravedlňujem.
Lekcia 1: Vybavenie pre kosenie
 • Kosa (oceľová časť), ktorá sa skladá zo stopky (slúži na uchytenie), čepele a rebra (výstuž). Je prehnutá priečne (ostrie a rebro nahor) a pozdĺžne (špic aj stopka smerujú nahor). Ideálne kosy sú „rakúšanky“ (FUX AUSTRIA) od firmy Schrockenfux. Veľkosť do 60 cm je vhodná na nálety, 60-90cm je ideálna na bežné kosenie a nad 90 cm sa používa pre súťaže.
 • Ergonomické kosisko (drevená časť) nie je rovné, ale je prispôsobené tak, aby sme mali vystretý chrbát. Spodná rúčka je vo výške 10cm nad miestom, v ktorom sa ohýba stehenná kosť, horná rúčka je vo výške dĺžky predlaktia + vystretých prstov + 5-10 cm (meria sa tak, že kosa je položená na zemi aj s kosiskom)
 • Používame brúsne kamene od najjemnejšej modrej bridlice, cez Rozsutec, pieskovec až po karborund.
 • Určite potrebujem aj tulec a objímku

Lekcia 2: Vybavenie pre naklepávanie
 • Dan používa ostrú babku, na ktorú dopadá plochá časť kladiva. Kladivo má zaoblené hrany a hmotnosť 600 gramov. Ideálne je na naklepávanie použiť prenosný kozlík. Budeme potrebovať aj brúsnu hubku o zrnitosti 120 na očistenie a zmatnenie povrchu. Zíde sa aj guľatý (vybrúsenie priehlbín) a plochý pilník (príprava novej kosy) na reťazové píly.
Lekcia 3 Nastavení kosy
 • treba pozrieť videá
Lekcia 4 Údržba
 • Na zazimovanie je vhodné kosu potrieť motorovým olejom alebo sádlom. Brúsne kamene by nemali by byť neustále namočené vo vode
Lekcia 5: Bežné naklepávanie medzi koseniami
 • Lepšie výsledky dosiahneme pomocou ostrej babky, ako pomocou naklepávača. Kosu držíme za stopku, podhmatom a nadhmatom. Ruka fixuje kosu a samotná ruka je fixovaná k babke. Kladivo má kratšiu rúčku. Robíme ťahavý, kĺzavý pohyb, pohybuje sa iba rameno, nebije do kosy kolmo, stačí samotná sila kladiva a bijeme nie špičkou kladiva ale plochou (stredom)
Lekcia 6 Príprava novej kosy
 • Pilníkom na motorovú pílu odstránime náter (hranou pilníka) a stenčíme ostrie (plochou časťou pilníka). Robíme pohyb proti hrane. Ak by sme chceli stenčiť ostrie rovno naklepaním (vyťahovaním), tak by ostrie vytvrdlo. Pri stenčovaní oboch strán vznikne „otřep“, ktorý je potrebné tiež odstrániť. Sú to tenké ihličky, ktoré vystupujú z ostria – tie treba zbrúsiť.
 • Kosu ôžeme brúsiť aj na pomalobežnej brúske, musí byť však vodou chladená. Ak by sme to robili karbobrúskou, tak by ostrie mohlo zmodrieť, čo by znamenalo, že oceľ stratila zakalenie a už tak dlho neudrží ostrosť.
 • Po stenčení ostrie vytiahneme. Rozdiel oproti naklepaniu do nuly je ten, že na babke je malý previs a nenaklepávame priamo špičku ostria.
Lekcia 7 Obťahovanie brúsnymi kameňmi
 • Obťahujem zaoblenou stranou, nie plochou, pričom používame viac ako polovicu kameňa. Položím ebrúsny kameň na rebro a potiahnem, naraz obtiahnem tak 7-8 cm. Ľavú ruku si prekladáme a pridržujem kosu.
Lekcia 8 Techniky lúčneho kosenia
 • Pravá ruka voľne visí, ľavá, pri pohybe dozadu, mení polohu. Prenášame váhu, kolená sú mierne pokrčené.
 • Na voľnom priestore kosíme zľava, do kruhu, v smere hodinových ručičiek, na svahu zdola nahor po vrstevnici s polovičnými zábermi.
 • Okolo prekážky ideme vždy zľava, po obídení prekážky pokračujem v kosení začatého radu. Ďalší rad začíname vpravo, v mieste prekážky hodíme pokosenú trávu za seba a potom sa vrátim k nepokosenej ploche.
 • Ak je na okraji veľa prekážok začínam kosiť stredom a hádžem pokosenú trávu za seba.
 • Na mulčovanie je vhodné nechať trávu 1-2 dní „zvädnúť“. Keď mulčujeme okolie stromov, tak kmeň necháme voľný, aby nezačal hniť.
 • Treba si vyčleniť časť pozemku, ktorá sa bude kosiť iba kosou.
Veľa zdaru pri kosení. Ďalší článok bude o reálnych skúsenostiach s nakovávaním a kosením.