Na stránke www.worldclimdata.org sa dajú stiahnuť klimatické dáta vo formáte GeoTiff v rôznych rozlíšeniach (od 1 x 1km až po 340 x 340 km).

Sú dostupné napr. tieto ukazovatele: minimálna, maximálna a priemerná teplota, zrážky, rýchlosť vetra. atď.

Pre každý ukazovateľ sú k dispozícií GeoTiff-y pre každý mesiac v roku samostatne.

Dáta sú vypočítané pre roky 1970 - 2000.

Ja som ich použil v rámci dizertačnej práce ako jeden zo vstupných parametrov pre vyjadrenie povodňovej hrozby.