Prvá časť knihu je spísaná tu aj s dôvodom, prečo ju považujem za NAJ knihu

Nasledovala druhá časť, tretia a toto je výber myšlienok zo štvrtej časti s názvom: Viac než osobnosť – prvé kroky v náuke o Trojici

 • Dočítame sa, že Kristus je Boží Syn (nech to už znamená čokoľvek). Dozvieme sa, že tí, čo v neho uveria, sa tiež môžu stať Božími Synmi (nech to znamená čokoľvek). A tiež to, že jeho smrť nás zachránila z našich hriechov (nech to znamená čokoľvek)
 • Človek, ktorý by mal postúpiť od „bios“ k „zóé“, by musel prejsť takou veľkou premenou, ako socha, ktorá by sa mala zmeniť z kusa kameňa na skutočného človeka. A presne o tomto je kresťanstvo. Tento svet je ako ateliér veľkého sochára. My sme sochy a po ateliéri sa šíria chýry, že niektorí z nás jedného dňa ožijú
 • Ak si predstavujete čas ako priamku, pozdĺž ktorej musíme cestovať, Boha si predstavte ako celý list papiera, na ktorom je tá priamka nakreslená

 • Syn existuje pretože Otec existuje, ale nikdy nebol čas predchádzajúci splodeniu Syna Otcom. Syn, ktorý takpovediac vychádza z Otca ako svetlo z lampy, alebo teplo z ohňa, alebo myšlienka z mysle. On je sebavyjadrením Otca – je tým, čo chce Otec povedať. A nikdy nebol čas, kedy by to nebol hovoril
 • Slová „Boh je láska“ nemajú skutočný zmysel, ak Boh nezahŕňa aspoň dve osoby. Láska je niečo, čo má jedna osoba k druhej. Ak by bol Boh jednou osobou, tak pred stvorením sveta nemohol byť láskou
 • Ak by sme mohli vidieť minulosť, vyzeralo by pravdaže všetko ináč. Lebo bol čas, keď každý človek bol časťou svojej matky, a (ešte dávnejšie) aj časťou svojho otca, a tí boli kedysi časťou jeho starých rodičov. Keby sme mohli vidieť ľudstvo rozprestreté v čase, ako ho vidí Boh, nevyzeralo by to ako hromada oddelených bodov. Vyzeralo by to ako jedna stále rastúca vec – ako nejaký veľmi zložitý strom. Každý jedinec by sa javil ako prepojený so všetkými ostatnými
 • Keď chcete skutočne získať nejakú dobrú charakterovú črtu, veľmi často je vhodné začať sa správať tak, akoby ste ju už  mali
 • Na druhej strane však to, čo človek urobí spontánne, v nestráženom okamihu, je najlepším dôkazom o tom, čo je to naozaj za človeka. To, čo vyskočí ako prvé, skôr než si nasadí masku, je jeho pravdivou charakteristikou. Nejaký náhly podnet ma neurobí nevrlým, len mi ukáže, čo som skutočne zač
 • Podstatou kresťanstva je „obliekanie Krista“ – že sa „štylizujeme“ ako Boží syn, aby ste sa napokon mohli stať skutočnými synom. Chcel by som čo najjasnejšie vyjadriť presvedčenie, že toto nie je jedna z mnohých úloh kresťana nie je to ani zvláštne cvičenie pre vyššiu triedu kresťanov. Toto je podstata kresťanstva. Nič iné vám neponúka
 • Kristus hovorí: „Daj mi všetko! Nechcem toľko a toľko z tvojho času a toľko a toľko z tvojich peňazí a toľko a toľko tvojej práce, chcem teba. Neprišiel som trápiť tvoje prirodzené ja, prišiel som ho zabiť. Polovičaté riešenia sú nanič. Vydaj celé svoje prirodzené ja, všetky túžby, ktoré považuješ za nevinné, ako aj tie, čo považuješ za bezbožné – celú svoju výbavu. Namiesto toho ti dám úplne nové Ja. vlastne, dám ti seba, moja vôľa sa stane tvojou“
 • Môže byť ťažké urobiť z vajca vtáka, je však rozhodne ťažšie naučiť ho lietať, ako pritom stále zostane vajcom. My sme teraz ako tie vajcia. A nemôžete zostať donekonečna obyčajným, slušným vajcom. Buď sa s vás niečo vykľuje, alebo skončíte ako záprdok