Túto knihu vydal spolok sv. Vojtecha v roku 1990. z nemeckého originálu
Kniha je koncipovaná do podoby listov určených pre rodičov/vychovávateľov, pričom listy sú rozdelené podľa veku dieťaťa do štvrťrokov
V knihe súce nie sú uvedené zdroje literatúry, na niekoľkých miestach sa však autori odvolávajú na montessori výchovné metódy. takéto spojenie kresťanských princípov a montessori mi prišlo veľmi zaujímavé. 
Uvediem zopár myšlienok z knihy, ktoré ma zaujali a ktoré by som nečakal, že v takejto knihe nájdem:
Prvý list rodičom (do 3 mesiacov)
 • čím dlhšie proti cmúľaniu bojujete, tým dlhšie bude trvať
 • dieťa v tomto veku ešte ho nedávajte sedieť, pretože to škodí chrbtici
 • výchova znamená pôsobiť tak, aby sa všetky prednosti, ktoré dieťa má, dokonale rozvinuli
 • podráždené matky majú podráždené deti
 • sanie z matkiných prsníkov priaznivo vplýva na vývoj čeľuste a zubov
 • vyhýbajme sa zbytočnému prekrmovaniu, pretože je falošným prejavom rodičovskej lásky
 • čím viac sa matka po pôrode šetrí, tým rýchlejšie bude zase v poriadku
 • prvé tri mesiace boli najkľudnejšie v živote dieťaťa, ale to si uvedomíme až s odstupom času
Druhý list rodičom (3 - 6 mesiacov)

 • dieťa ešte nevie, čo je to trest
 • kojenci, ktorým sa priveľmi zakazujú inštinktívne prejavy, zaostávajú vo svojom vývoji
 • obuv ešte nepotrebuje, pršteky sa musia voľne pohybovať
 • žiadne jazdenie "na ramenách", alebo "na koni"
 • nezakazujme mu oblizovať veci, radšej odstráňme z jeho dosahu všetko nebezpečné
 • deti v našej spoločnosti sa musia učiť byť samé, preto cmúľajú. kompenzujú si tak pocity strachu, ktoré by dieťa nemalo ak by bolo po celý čas s matkou (v nosiči, šatke)
 • cmúľanie napomáha rozvoji čeľusti, deformácie by mohli viesť k poruchám trávenia, dýchania, infekciám horných dýchacích ciest a pod.
 • včasný vzťah dieťaťa a oca sa môže prejaviť v schopnosti veriť a dôverovať a ten sa môže prejaviť v schopnosti veriť a dôverovať Bohu
 • atmosféra v rodine: netrpezlivosť matky, ktorá sa skrýva za nútený matkin smiech dieťa robí neistým, až stráca chuť do jedál
 • smiech dieťaťa je prejavom vyrovnanosti a šťastia rodičov
 • stále zvady rodičov zvádzajú dieťa k sebeckosti (vníma to tak, že každý je osamotený, každý musí o svoje práva bojovať)
 • ak rodičia menia názor, sú si neistí, jedny nariadenia vyvracajú druhé, dieťa je zmätené, pociťuje slabosť rodičov a poisťuje sa proti nej nevôľou, ktorú vnímame ako neposlušnosť
Tretí list rodičom (list o krste)
 • vychovávame ho vo viere, lebo neutrálna výchova neexistuje
 • budem ho učiť našim návykom, rozhodovať o strave, oblečení, lekárovi, o škole a v otázke viery, by som to mal nechať na náhodu? najmä v prípade, keď je viera súčasť môjho života? ako by sa to vôbec dalo oddeliť?
 • výchova má smerovať k tomu, aby bolo dieťa schopné slobodne sa rozhodnúť (aj v otázke viery), byť samostatné a zodpovedne konať
 • pri rozhodovaní o krste dieťaťa si aj ja môžem položiť otázky typu: čo má môj krst spoločné s každodenným životom? smieme prijať zodpovednosť za vieru nášho dieťaťa, keď naša vlastná viera je neistá?
 • pekným zvykom je dávať dieťaťu znamenie kríža na čelo. znamená to, že dieťa odovzdávame do Božej ochrany
Štvrtý list rodičom (6 - 9 mesiacov)
 • včasné posadzovanie škodí chrbtici
 • hráme sa vo dvojici, lebo dieťa nie je schopné venovať pozornosť súčasne viacerým osobám
 • násilný zásah do hry je negatívny
 • predmety, ktoré nepatria do rúk včas odstránime z dosahu. je to lepšie ako neustále zakazovanie
 • trest je preň neznámy pojem
 • trpezlivosť nie je prejavom slabosti
 • možno mal Boh s vami určitý zámer, ak vám nedal ideálne dieťa. je to príležitosť aj na váš duchovný rast
 • sebaobetovanie, vybičované do krajnosti neprospieva rodičom, ani dieťaťu
 • dieťa nemá byť stredobodom, ale harmonickým prvkom rodiny
 • ak sa dieťaťu niečo nepodarí vyvaruje sa blahosklonným úsmevom a povýšeneckosti. aj deti majú svoju dôstojnosť
 • vyvaruje sa chybným názorov typu: aj nás bili a bolo nám to na úžitok. výchovu musíme prispôsobiť dobe, okolnosti sa neopakujú, preto nemôžeme vychovávať ako naše mamy
Piaty list rodičom (9 - 12 mesiacov)
 • je dôležité vedieť, čo dieťaťu zakázať a čo dovoliť, pričom rešpektujeme jeho slobodu a správny vývoj
 • deti, ktoré štvornožkujú, sú šikovnejšie, odvážnejšie voči prekážkam a skôr samostatné
 • treba používať rozhodné NIE pri situáciách, ktoré sú život ohrozujúce
 • rodičia nemôžu svojmu dieťaťu odstrániť všetky prekážky. sklamanie patrí k životu
 • pochvala osoží viac ako tri zauchá
 • zostaňte takí, akí ste. neznižuje sa na úroveň dieťaťa, nesnažte sa napodobňovať jeho reč ani spôsoby. dieťa sa má učiť od vás. potrebuje náš príklad, našu autoritu, aby nás nasledovalo
 • dobrá nálada v rodine je základom dobrej výchovy
 • drezúra nie je cesta k čistotnosti