Psychológ zameraný na sebarozvoj a sebapoznávanie a výchovu detí najmä do obdobia 6 rokov. Marťanom v knihe nazýva to „detské v nás“. To čo nerozmýšľa riadi sa intuíciou, citmi a vzťahmi (pravá hemisféra mozgu). Ľavá hemisféra, ktorá v dospelosti prevláda je o logike a rozume.

Čo človek v živote potrebuje
Pocit bezpečia a lásky. Toto sa prejavuje v troch oblastiach: hlad po potrave (plné bruchá sú tá najväčšia istota a tým, že ťa vykŕmim ukazuje ako ťa ľúbim), hlad po štruktúre (čo bude nasledovať, ako dlho to bude trvať, istoty) a potreba podnetov
Celý život nás ženia snaha cítiť sa uznávaný a strach z odmietnutia (čo si o nás myslia ostatní a čo povedia na moje správanie)
Vzťah dieťaťa a mamy je taký silný, že celý život sa iba snažíme vykompenzovať jeho stratu
Sú tri typy životných scenárov: víťaz (spokojný a vyrovnaný nielen so svetom ale aj sám so sebou), skoro víťaz (neverí, že by mohol dotiahnuť veci do konca, preto máločo dokončí) a porazený (veci okolo neho sa dejú samé od seba, nemá kontrolu nad svojim životom)
Aký životný scenár mi predali moji rodičia, tak sa budem v živote chovať. Nechovám sa racionálne, ale podľa scenára. A chovám sa podľa toho, čo odo mňa očakáva okolie. Alebo si aspoň myslím, že odo mňa očakáva
Výchova
Výchova je iba o príklade, žiadne knihy, poučky neplatia
Ako sa rozprávame, ako sa správame k druhým, ako sa hádame, ako a čo jeme, či si vieme uznať chybu a pod. to všetko dieťa vníma a tak sa bude správať, to bude opakovať. To je ten vzorec, ktorý mu dáme do života
Zbytočný tlak na výkon (...ten náš chodil už keď mal osem mesiacov..., tá naša sa krásne vykakala...) sa prenáša aj do života. V dospelosti budem hľadať ten pocit uznania, ktorý pramení z ohodnotenia svojho výkonu (workoholizmus, večná nespokojnosť)
Čítanie rozprávok napomáha nájsť zmysel života. Keďže v rozprávkach sa vyskytuje je zlo, strachy, úzkosti, nemoci, teda pocity, s ktorými sa dieťa stretáva aj v reálnom živote, vie sa následne s nimi stotožniť a vyriešiť ich tak, ako v rozprávke
Práca na sebe
Druhým ľuďom môžem porozumieť len do takej miery, do akej poznám seba
Keď nemám sám v sebe oporu, nepoznám sa alebo neviem povedať nie, zasekávam sa vo veciach, predčasne sa vzdávam, neviem si spraviť a dodržať plán
Sme umŕtvovaní opakovanými, stereotypnými vzorcami svojho každodenného konania. To ako vyzerá môj život sa rozhoduje v rámci desiatok bežných každodenných situácií. Život netvoria veľké veci a veľké rozhodnutia. K nezvratnej zmene v našom správaní sú potrebné malé kroky a 6 mesiacov čas
Človek má sedieť na trojnožke: práca, koníčky, partnerský vzťah (niekedy, ale nie dlhodobo môže jeden z nich prevyšovať ostatné). Trojnožka stojí na kocke, ktorá sa skladá z: telo, emócie, rozum, vzťahy
Deti
Pokiaľ deťom do 6 rokov nevenujeme čo najviac lásky, času, tak môžu byť citovo neisté, nezrelé osobnosti: nebudú dôverovať iným ľuďom, nebudú vedieť ako mať niekoho rád, nedokážu sa o niekoho postarať a pod.
Dieťa, ktorému neboli v detstve ukázané limity je nešťastné, lebo sa nevie o niečo oprieť
Deti nemáme porovnávať medzi sebou, ale iba jedno dieťa v čase. Ako sa zmenilo. Aký pokrok spravilo
Nie je dobré chrániť deti už pred náznakom akéhokoľvek nepohodlia
Deti nevidia svojich otcov tvrdo fyzicky pracovať, preto môžu mať neskôr problémy s prejavením rešpektu a úcty voči svojmu otcovi
Cieľom správania sa dieťaťa je získanie pozornosti - či už po dobrom alebo po zlom. Keď sa deťom nebudeme venovať, tak si ju vynútia. Skôr či neskôr
Do jedného roku sa nedá dieťa rozmaznať. Preto mu môžem venovať všetku pozornosť
S deťmi nemôže byť rodič kamarát. Lebo niekedy musí aj zakázať a to kamarát nerobí
Láskavé rituály: pravidelne sa opakujúca činnosť, ako napr. kúpanie, mazlenie sa pre spánkom, pečenie v sobotu večer. To všetko pomáha dieťaťu nadobudnúť pocit bezpečia
Klamanie u detí: ony si častokrát len tak silne želajú, aby sa to nestalo, že tomu uveria
Pokiaľ sa rodič chová k dieťaťu zle, nepochopiteľne, alebo dokonca kruto, tak dieťa si to vztiahne na seba - hľadá príčiny u seba. Začne si myslieť, že je v neporiadku ono samotné a nie, že rodič je zlý
Zaujímavé myšlienky
Ak si neviem zapamätať meno človeka, ktorého mi predstavia, tak je to len preto, lebo ma nezaujíma, nie preto, že mám zlú pamäť.
Existuje sada kľúčových otázok pre život, na ktoré je dobre poznať odpoveď . viac v knihe
V láske neplatí, že keď má ma ten druhý rád, tak kvôli mne prestane so svojimi zlozvykmi. Človek sa musí zmeniť sám, z vlastnej iniciatívy, kvôli sebe, nie kvôli niekomu inému
Civilizačné choroby: málo pohybu, nadmerné množstvo jedla, extrémny stres a snaha vlastniť čo najviac
Najspoľahlivejším spôsobom ako si získať pozornosť je choroba. Choroby na mojom tele: potenie, akné, vyrážky, mastné vlasy: to všetko kričí za mňa: tak už si ma niekto všimnite
To či je niekto kráľom (vodcom, manažérom, otcom) poznáte podľa toho, ako sa k nemu chová okolie
Muži by mali byť pracovití, spoľahliví, nemali by hrať voči ženám presilové hry, mali by vedieť robiť kompromisy a starať sa o svoje telo
Aj nekomunikácia je komunikácia. Je to signál, že nám o teba záujem
Psychosomatické problémy: pokiaľ dlho žijem v nesúlade so svojimi pocitmi, prejaví sa to aj fyzicky