Zaujímavá knižka, ktorá popisuje 52 omylov v myslení. Ako inšpiráciu na prečítanie knihy, vyberám zopár príkladov:
  • Klam tých, ktorí prežili
   Dosiahnutý úspech je vidieť oveľa viac ako neúspech. Ľudia neustále preceňujú svoje šance na úspech. Avšak väčšia pravdepodobnosť pri zakladaní firmy je tá, že budem neúspešný a skrachujem, ako tá, že zarobím milióny. Tak isto, je väčšia pravdepodobnosť, že keď začnem cvičiť, tak to vzdám, ako tá, že vydržím cvičiť niekoľko rokov

 • Ilúzia tela plavca
  Profesionálni plavci nemajú dobre stavané telá preto, lebo trénujú, ale sú dobrými plavcami, lebo majú pre tento šport telesné predispozície. Keď vidíme peknú modelku v reklame na kozmetiku, tak to neznamená, že aj my budeme pekní, keď tú kozmetiku budeme používať. Modelka bola pekná dávno predtým, ako "začala" používať kozmetiku. Motivačné knihy píšu ľudia, ktorí sú od prírody šťastnejší. Na väčšinu ľudí rady v ich knihách nezaberú nikdy.
 • Davová psychóza
  Ak sa správam tak ako ostatní, konám správne. Čím viac ľudí s nejakou myšlienkou súhlasí, tým je správnejšia. Toto sú bežné omyly v myslení, ktoré vychádzajú z toho, že v časoch lovcov bolo istejšie bežať za skupinou a až potom vyhodnotiť, aké reálne bolo dané nebezpečenstvo, pred ktorým skupina utiekla
 • Klam stratených nákladov
  Podvolíme sa mu vtedy, keď počítame koľko veľa času, energie, lásky, atď. sme už na niečo vynaložili. Nemá však zmysel pokračovať v nezmyselnom projekte/vzťahu, len preto, že sme už do neho veľa investovali
 • Potreba preukázať vlastnú teóriu
  Je to sklon vysvetľovať si nové informácie tak, aby sa zlučovali s našime existujúcimi teóriami a presvedčeniami, ktorým sme naklonení. Kto si myslí, že "ľudia sú zlí" nájde si na toto tvrdenie dostatok dôkazov
 • Princíp kontrastu
  Vždy posudzujem niečo ako krajšie, drahšie, väčšie, atď., ak to zároveň môžeme porovnať s niečím škaredým, lacným, malým a pod. Obchody to využívajú pri zľavách. V živote sa napr. môže stať, že báječná žena si zoberie iba priemerného muža. Môže byť za tým to, že mala príšerných rodičov a tak sa jej aj obyčajný chlap zdá lepší ako v skutočnosti je
 • Sila dôvery pomocou príbehov
  Reklama, ktorá rozpráva určitý príbeh, funguje lepšie, než vymenúvanie predností nejakého výrobku
 • Paradox voľby
  Možnosť výberu nás síce robí šťastnými, avšak existuje hranica, pri ktorej každá ďalšia možnosť ničí kvalitu života. Veľká možnosť výberu nás vnútorne ochromuje. Ak sa zákazník nevie rozhodnúť, radšej si nekúpi nič. Veľký výber vedie k horším rozhodnutiam
 • Sklon k majetníctvu
  Všetko čo vlastníme považujeme za cennejšie, ako to, čo nevlastníme. Vlastný dom sa snažíme predať nad trhovú cenu, lebo veď sme sa pri ňom nadreli, pokiaľ sme ho prerobili a opravili..
 • Zázraky
  Nepravdepodobné náhody (niekoho stretnem, niekto mi zavolá a ja som práve vtedy na neho myslel...) sú len zriedkavými, ale celkom bežnými udalosťami. Častejšie sa stáva, že na niekoho myslím a daný človek mi v tej chvíli nezavolá
 • Klam nulového rizika
  Náš pocit spokojnosti dlhodobo nezmení ani miliónová výhra v lotérií, ani strata zdravia. Šťastní ľudia zostávajú šťastnými bez ohľadu na to, čo sa im stane a naopak, tí nešťastní zostanú stále negatívne naladení
 • Príťažlivosť nedostatkového tovaru
  To čoho býva menej, sa cení viac. A toto sa dá veľmi dobre speňažiť
 • Záchytný bod
  Ak učiteľ pozná predchádzajúce známky študenta, ktorého hodnotí, ovplyvní to známkovanie pri ďalších skúškach. Ak sa robí odhad pracnosti nejakého projektu, zvyčajne sa aj ostatní držia pri hodnote, ktorú povedal niekto ako prvý
 • Odpor voči strate
  Ľudia reagujú viac na to, koľko môžu stratiť ako koľko môžu ušetriť. Keď napr. vaši zákazníci budú uvažovať nad zateplením, tak im vyčíslite koľko môžu ročne stratiť peňazí ako to, že im poviete koľko ušetria (je to ale to isté číslo)
 • Nesprávna príčinná súvislosť
  Keď sa zistilo (zase tí americkí vedci:), že deti z rodín, kde majú veľa kníh, majú lepšie známky v škole, ľudia začali nakupovať knihy ako diví. Nie je však dôležitý počet kníh, ale vzdelanie rodičov. A vzdelaní rodičia majú zvyčajne doma viac kníh
 • Omyl sebaklamu
  Úspechy pripisujeme vždy sebe, no za neúspechy nesú zodpovednosť vonkajšie faktory. Na toto pomôže iba dobrý priateľ, ktorý vám z mosta doprosta povie čo si o vás myslí
 • Niečo na záver z omylu, ktorý sa volá "Zdanlivé šťastie"
  Od materiálnych vecí sa dá očakávať iba dočasný efekt šťastia (zvyčajne trvá tri mesiace). Aj zvýšenie spoločenského postavenia nás robí šťastnými iba dovtedy, pokým sa nezačneme porovnávať s ľuďmi na spoločenskej úrovni, ktorú sme práve dosiahli. Trvalý pozitívny efekt väčšinou súvisí s tým, ako trávite svoj voľný čas. Robte to, čo je vášmu srdu najbližšie, aj keby to malo znamenať stratu časti vášho príjmu. Investujte do priateľských vzťahov

 

 • Zdroj: Dobelli, R. 2015. Umenie jasného myslenia, Plejády. ISBN 978-80-89801-00-8.