Ak sa snažíme pracovať na odstraňovaní svojich nedostatkov, zvyčajne využívame metódu nazývanú „modifikácia správania“. Napríklad: ak mám problém s alkoholom, tak sa zbavím všetkého alkoholu v mojom dosahu a sťažím si k nemu v čo najväčšej možnej miere prístup. Podobá sa to však na to, ako keby sme čistili potok poniže prúdu. Vyčistím dané miesto, ale časom, z hora príde ďalšia špina. Musím sa vydať až k prameňu a „stredom toho prameňa/môjho srdca“ má byť Boh. Ak je pre mňa na prvom mieste vzťah s Bohom dostanú sa do správnej pozície aj ostatné vzťahy. Ak v mojom srdci nie je Boh, tak sa tam nachádza boh jedla, sexu, zábavy, úspechu, peňazí, výkonu, romantiky, rodiny alebo boh mňa samotného.

Ak s tebou zarezonuje niečo z týchto myšlienok uvedených nižšie, neváhaj a siahni po danej knihe. Je v nej toho ešte kopec. A vďaka tejto knihe som sa dostal ku knihe C.S.Lewis: Rozhovory o neobyčajnom kresťanstve o ktorej budem písať ešte niekoľko blogov.

 • Ak vezmeme čokoľvek, čomu človek venuje čas a energiu, zo všetkého dokážete urobiť modlu. Keď nejaký človek alebo vec nahradí v našom živote Boha, zatieni jeho slávu a zaberie miesto, ktoré mu právom patrí, stáva sa nám táto osoba alebo vec v podstate bohom
 • Váš fyzický stav ovplyvňuje, ako rozmýšľate a ako sa cítite, a vaše duševné rozpoloženie spätne vplýva na váš zdravotný stav

 • Ak sa niečím cítime príliš sklamaní, je to neklamný znak, že niečo pre nás bolo dôležitejšie, než  malo byť
 • To, na čo sa ponosujeme, ukazuje, na čom nám naozaj záleží. Ponosy sú dôkazom toho, čo má nad nami v živote moc
 • Slovo „nuda“ sa v angličtine nevyskytovalo až do čias priemyselnej revolúcie, keď sa zhodou okolností začal rozvíjať aj moderný zábavný priemysel
 • Úspech je výraz, ktorý používame, keď hovoríme o niečom, čo sme vykonali a dosiahli sami. Keď použijete slovo „požehnaný“, naznačujete tým, že nie vy ste niečo urobili, ale niekto iný urobil niečo pre vás
 • Ak sú vašim bohom peniaze a úspech, prajem vám, aby vás Boh požehnal tým, že o ne prídete. Je to totiž lepšie, ako keby ste sa im celý život klaňali a potom by ste zistili, že vám skutočný život utiekol pomedzi prsty
 • Keď začnete chápať peniaze ako zdroj istoty, stanú sa vám bohom, pretože do nich začneme vkladať nádeje a spoliehať sa na ne
 • Idolom sa nám môže stať aj zoznam povinností, ktoré sa nám v ten deň podarilo splniť. Za každých okolností dokonale uprataná kuchyňa alebo vždy bezchybne upravený trávnik pred domom
 • Ako viete, že vás život ovplyvňuje boh výkonu? 1. frustrujú vás ľudia, ktorí podľa vášho názoru nerobia, čo by mali. 2. druhým príznakom je ustavičná nespokojnosť so sebou samým, pretože sa nám nepodarilo uskutočniť, čo ste si naplánovali
 • Usilovná práca a dosahovanie cieľov je dôležitou súčasťou oslavy Boha v živote. Nerovnakú sa však životu samotnému, ba nie sú dokonca ani meradlom toho, akú má náš život cenu
 • Romantická láska ako posadnutosť a niečo, čo bezpodmienečne musíme mať, ak nechceme byť v živote nešťastní, je však ľudským a kultúrnym výmyslom. Keď si zo vzťahu s iným človekom urobíte boha, časom ho nevyhnutne poznačí sklamanie a trpkosť. Je iracionálne hnevať sa na iného človeka, lebo nám neposkytol šťastie a uspokojenie, ktoré nám ani nemá v moci dať
 • Najväčšie božie dary bývajú zároveň aj jeho najťažšími skúškami