Voľne dostupný DMR bol vytvorený organizáciou NASA (National Aeronautics and Space Administration) v rámci projektu SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) a je dostupný na tejto stránke http://srtm.csi.cgiar.org v niekoľkých rozlíšeniach 250 x 250 metrov a 90 x 90 metrov.

Medzi ďalšie dostupné DMR patrí model ASTER GDEM s rozlíšením 30 x 30 metrov, ktorý je dostupný na http://www.ersdac.or.jp/GDEM/E/4.html . Vznikol v spolupráci japonského Ministerstva ekonómie, obchodu a priemyslu (METI) a americkej kozmickej agentúry (NASA).

Použil som ich napr. v rámci dizertačnej či rigoróznej práce.