Zúčastnil som sa kurzu: Princípy rezu ovocných stromov v Novej Bošáci, organizovaný občianskym združením Pangea.

Príjemný strávený deň v ovocnom sade s ľuďmi, na ktorých vidieť, že im fyzická práca neprekáža, že ich práca napĺňa a že im je zároveň obživou aj hobby. Ďakujem Ľudovítovi Vaššovi a Jánovi Veselému.
Je toho veľa, čo som si odniesol, veľa sa môžete dočítať na ich stránke, FB,  v príručkách a pod. Najviac ma ale zaujalo toto:
 • príprava miesta na sadenie trvá rok. Za ten čas navozíme biologický materiál, tým odstránime trávny porast, skypríme pôdu a oživíme ju. Hĺbime iba 20-30 cm jamu. Dôležitý je pevný kôl. Medzi kôl a stromček dávame seno, alebo vlnu (miesto pre dôležitý hmyz)
 • strom má mať maximálne 3 kostrové konáre a jeden terminál
 • prvých 5-7 rokov môžeme dať ročne okolo stromu 100 kg štiepky, hnoja alebo iného bio materiálu (nie ihličnatý materiál). na hnoj je ideálne nastielať seno
 • hnojíme zvrchu, v žiadnom prípade nedávame hnoj do jamy (bez prístupu vzduchu sa hnoj nerozkladá)
 • namiesto vápna môžeme použiť dolomitický vápenec (0,5kg/1m2), ten sa rozkladá pozvoľne
 • ak založíme korunu vo výške 1,70 za niekoľko desaťročí sa budú konáre dotýkať „skoro“ zeme
 • stromy rezom nezmenšujeme, rezom zvätšujeme a režeme v prvých rokoch, aby sme neskôr nerezali
 • nemusíme zakracovať až ku kmeňu/kostrovému konáru, ale môžeme zakracovať na „aktívny“ pahýľ, ktorý odstránime o rok
 • veľkosť stromu záleží od podpníka, odrody a podmienok nie od rezu
 • prvých 7 rokov je dôležitých na založenie koruny, strom by mal plodiť čo najmenej
 • sú stromy na ktorých môže byť ročne až 800kg ovocia
 • odpílené konáre v záhrade nie sú zdrojom chorôb, zdrojom chorôb sú plody, ktoré ostanú cez zimu na strome
 • kompost treba prikryť, inak sa zmije do pôdy
 • štepiť sa dá aj vo výške 1,8 metra (pokiaľ máme k dispozícií odolný podpník)
 • aj štepením v 30 cm môžeme vypestovať vysokokmenný strom
 • štepenie je prírodný proces (pri šuchaní dvoch konárov susedných stromov a následnom zrastení môže vzniknúť nová odroda)
 • štepársky nôž má byť brúsený iba z jednej strany. Brúsi sa proti ostriu na mokrom kameni. Dá sa štepiť aj rezátkom. Výborný vosk je značky: JENTEN