"Kolegovia" z katedry humánnej geografie spolu so študentami vytvorili mapu bariér pre chodchov v Karlovej Vsi. Výborný spôsob ako ukázať študentom reálne využitie predmetu Geografia mesta a ako spraviť ničo zmysluplné, čo môže byť využiteľné pri plánoví a rozvoji mesta.