Obr. 7 Morfografický typizácia Západných Karpát a Slovenska – výrez