Obr. 9 Hranice morfografických typov (A), geomorfologických jednotiek (B) a elementárnych jednotiek (C) vo východnej časti Slovenska