Obr. 5 Horizontálna členitosť v elementárnych jednotkách