Obr. 3 Morfografické typy (ako v obr. 2) na podklade gridu vertikálnej členitosti v severnej časti Turčianskej kotliny (1 – roviny, 2 – pahorkatiny, 3 – nižšie vrchoviny, 4 – vyššie vrchoviny, 5 – nižšie hornatiny, 6 – vyššie hornatiny, 7 – veľ