Obr. 6 Morfografická typizácia Západných Karpát a Slovenska