Tab. 1 Kategórie horizontálnej a vertikálnej členitosti