Tab. 5 Podiel výškových stupňov na území Slovenska