Zopár postrehov, zaujímavých myšlienok z tohto videa
Vyčerpanosť ega
 • treba si klásť otázky: čo budem robiť v momente, keď si splním cieľ, ktorý som si zadal? Mal som iba vonkajšiu motiváciu? (schudnúť 5kg, t.j. vyzerať krajšie) alebo som mal ozajstnú vnútornú motiváciu, ktorá nezávisí od pochvaly okolia? (stravovať sa zdravo, dlhodobo a udržateľne a popri tom možno aj schudnúť) nevyčerpalo ma zbytočne dosiahnutie tohto cieľa?
  
 • každý chlap objavuje svoj mužský princíp, svoj potenciál cez hračky ako napr. autá, príp. rôzne hobby, ale dôležité je, akým spôsobom do toho vkladá svoje ego (aby ho tam nebolo veľa a aby to nebolo robené iba kvôli egu)
  
 • radšej byť na 90% dobrý v mnohých oblastiach ako v jednej na 100%, lebo stojí veľmi veľa námahy dostať sa z 90% na 100%, pričom ale, byť na 90% znamená byť v TOP 10% populácie
Ako získavať poznatky
 • ako ďaleko sa chcem dostať, do takej hĺbky musím o danej veci študovať
  
 • kniha od jedného autora je lepšia ako 100 jeho blogov, lebo kniha je súhrn poznatkov, rešerš a jej prečítanie mi koniec koncov ušetrí čas a peniaze
  hľadajme a využívajme poznatky iných ľudí (vzory), lebo potom sa viem posúvať skokom. Využívajme múdrosť, ktorú niekto získaval napr. 10 rokov a tým pádom sa toľko nebudeme musieť učiť na vlastných chybách. Mentor je rýchlik v tvojom posune
  
Pohyb/svaly
 • nie je dôležité aké veľké máme svaly, ale čo s nimi vieme urobiť
  na svete nie je živočích, ktorý by vedel urobiť také veľké spektrum pohybov ako človek.
 • človek je najkomplexnejší MOVER na svete. Táto schopnosť nám pomohla prežiť a ovládnuť svet a práve túto schopnosť by sme mali rozvíjať
  sterilný, laboratórny pohyb (cvičenie s činkami) nepodporuje plasticitu mozgu, nepodporuje správne pohybové reťazce a pohybovú komplexnosť tak ako napr. parkour alebo crossfit