Obr. 1 Systémová schéma vzťahov uvažovaných parciálnych hrozieb podľa Minár et al. 2006 (modifikované)