Obr. 3 Vyjadrenie hrozby A) vodnej erózie pôdy a B) povodňovej hrozby