Tab. 1 Váhové hodnoty pre stanovenie celkovej hodnoty hrozby (CHH) a pravdepodobnosti vytvorenia kumulatívneho efektu (KE) podľa Minár et al. 2006