Worldmapper je web s mapami, v ktorých je rozloha jednotlivých štátoch menená na základe atribútov, ako napr. počet obyvateľov zasiahnutých povodňami, príčin smrti, detskej práce, produkcie mäsa, rozlohy lesa, nukleárnej energie a pod.
Keby som si pozrel tabuľku, napr. úmrtí podľa jednotlivých štátov, myslím, že by som si nezapamätal toľko, ako z mapy, kde vidím, ktorý štát je "najväčší". Takže ďalší dôkaz toho, že nudné štatistiky zobrazen v mape majú oveľa vyššiu výpovednú hodnotu.